Wie zijn wij en wat brengt ons bijeen?
Met een aantal bewoners hebben wij ons georganiseerd in Buurtcomité Bovenstad Nijmegen.Wij en vele anderen wonen
al jaren met veel plezier in onze buurt die ligt ingeklemd tussen de Waal en de uitgaans- en winkelstraten in het centrum.
Maar de laatste tijd is daar verandering in gekomen. Als binnenstadbewoners ervaren we steeds meer overlast als gevolg
van het toenemend aantal activiteiten en evenementen in het centrum.

De leefbaarheid van onze buurt staat daarmee op het spel. We zijn bij elkaar gekomen om de woonfunctie en de leefbaarheid
van het centrum te verdedigen en op de politieke agenda te zetten. We willen als direct belanghebbenden betrokken
zijn bij de ontwikkeling van het beleid ten aanzien van het centrum. Onze ideeën hierover kunt u lezen in  Bovenstad bewonersvisie

Wat is de Bovenstad?
De Bovenstad is het gebied tussen het Valkhof en de Lindenberg in het oosten, de Eiermarkt en de Burchtstraat in het
zuiden, de voet van de Stikke Hezelstraat en de Ganzenheuvel in het westen en de Waalkade in het noorden.

Wat doen wij?
In 2018 hebben we, via een enquête in onze buurt, de overlast en de oorzaken daarvan in kaart gebracht. Daaruit kwam
een duidelijk beeld naar voren van allerlei soorten overlast. Ze hebben vooral te maken met:
o toename van horecagelegenheden en van terrassen
o toename van evenementen
o vroeger begin en later einde van het evenementenseizoen

Op grond van deze bevindingen hebben we contact gezocht met de gemeente. We spreken het stadsbestuur aan op de
belofte om de binnenstad leefbaar te houden.

Van de gemeente vragen we:
o serieuze aandacht voor de woonfunctie van het centrum
o leefbaarheid als toetsingscriterium bij ieder beleidsvoorstel dat betrekking heeft op het centrum
o bewoners niet meer in een reactieve positie te manoeuvreren, maar actief draagvlak te zoeken onder bewoners
o terughoudend beleid ten aanzien van cafés, hotels, B&B’s en terrassen
o voorkomen van overlast door actief toezicht en handhaving
o geen verruiming van de winkeltijden toe te staan


Op de hoogte blijven en meedoen?
U vindt op deze website informatie over:
o overleg met buurtbewoners, andere buurtcomités, gemeente, politieke partijen etcetera
o relevante informatie over het beleid, de stad en ervaringen van bewoners
Wilt u een bijdrage leveren? Graag, laat het ons weten. U kunt ons bereiken via het contactformulier of via info@bovenstad.nl
Wij lezen en beantwoorden uw berichten iedere week. 
 
actualiteit
home
archief
contact